Prekių katalogas

Pirk BOSCH I-DOS skalbyklę - susigrąžink iki 60 €

AB „BSH Home Appliances“ Vilniaus filialo sąlygos dėl pinigų grąžinimo už „Bosch“ gaminius

1. Akcijoje dalyvaujantys subjektai

1.1.   Organizatorius

Šios akcijos organizatorius yra AB „BSH Home Appliances“ Vilniaus filialas (BSH), J. Balčikonio g. 9, LT-08247 Vilnius (organizatorius toliau vadinamas Organizatoriumi).

 1.2.   Prekės ženklas

Ši akcija taikoma 2.2.1 punkte išvardytiems prekės ženklo „Bosch“ gaminiams (toliau – Prekės ženklas).

 2. Apie akciją

2.1. Dalyviai

 2.1.1. Visi dalyviai turi būti vyresni nei 18 metų amžiaus. Platintojams, perpardavėjams, nuomotojams ir per BSH prekiaujančiam personalui akcija netaikoma ir jie negali dalyvauti savo klientų vardu.

 2.1.2. Laikoma, kad dalyvaudamas šioje akcijoje, dalyvis sutinka su šiomis sąlygomis.

 2.2. Akcijos gaminiai, geografinė apimtis ir laikotarpiai

 2.2.1. Ši akcija galioja tik perkant „Bosch“ gaminį iš akcijoje dalyvaujančio mažmenininko su tokiais modelių numeriais: WAYH2899SN, WAXH2E0LSN, WAY32899SN, WAWH26B9SN, WAVH8KL9SN, WAXH2KB0SN, WAXH2KOLSN, WAT2869BSN, WAT286H1BY, WAT2869SSN, WAT286I7SN, WAT286B8SN, WAU28PBHSN, WAU28SB9SN, WAU28SL8SN, WAU28SS9DN, WAU28PS9SN (Akcijos gaminiai).

 2.2.2. Akcija vyksta nuo 2020 m. lapkričio 15 d. iki 2021 m. sausio 31 d. (Akcijos laikotarpis) ir taikoma tik tiems gaminiams, kurie buvo įsigyti šiuo laikotarpiu. Atsiliepimai apie Akcijos gaminius ir registracijos turi būti pateikti Organizatoriui iki 2021 m. vasario 28 d. vidurnakčio, o pakeitimus galima daryti iki 2021 m. kovo 15 d. Organizatorius nepriims jokių vėliau gautų registracijų.

 2.2.3. Akcija vykdoma tik akcijoje dalyvaujančių mažmenininkų parduotuvėse, todėl tik akcijoje dalyvaujantys mažmenininkai turi oficialią reklaminę medžiagą.

 2.2.4. Dalyviai gali susigrąžinti pinigus tik už įsigytą 2.2.1 punkte nurodytą gaminį. Be to, vienas privatus asmuo pasiūlymu pasinaudoti gali tik vieną kartą.

 2.3. Apie akciją

 2.3.1. Kai dalyvis įsigyja naują 2.2.1 punkte nurodytą gaminį, apie jį parašo atsiliepimą ir užsiregistruoja Prekės ženklo interneto svetainėje adresuhttps://www.bosch-home.lt/naujoves/cashback-akcijos/idos-skalbykles-cashback, jis gauna pinigų sumą už gaminį, kurią Organizatorius siūlo pagal šią lentelę:

 

                    „Bosch“ Skalbimo mašinos

Modelio numerisGrąžinama suma, EURSerija

WAXH2E0LSN

60 €

HomeProfessional

WAY32899SN

60 €

HomeProfessional

WAWH26B9SN

50 €

Serie 8

WAVH8KL9SN

50 €

Serie 8

WAXH2KB0SN

50 €

Serie 8

WAXH2KOLSN

50 €

Serie 8

WAT2869BSN

40 €

Serie 6

WAT286H1BY

40 €

Serie 6

WAT2869SSN

40 €

Serie 6

WAT286I7SN

40 €

Serie 6

WAT286B8SN

40 €

Serie 6

WAU28PBHSN

40 €

Serie 6

WAU28SB9SN

40 €

Serie 6

WAU28SL8SN

40 €

Serie 6

WAU28SS9DN

40 €

Serie 6

WAU28PS9SN

40 €

Serie 6


BSH kviečia dalyvius susipažinti su šiomis sąlygomis ir nurodymais ir daugiau sužinoti apie dalyvavimo sąlygas. Žinoma, dalyviai maloniai kviečiami susisiekti su BSH tais atvejais, kai turi klausimų apie dabartinį pasiūlymą.

 2.3.2. Ši akcija negalioja kartu su kitomis Organizatoriaus arba akcijoje dalyvaujančių mažmenininkų pinigų grąžinimo akcijomis. Be to, ši akcija negalioja kartu su kitais pasiūlymais.

 2.3.4. Akcijos gaminiams, kurie grąžinami (ir neturi trūkumų) akcijoje dalyvaujantiems mažmenininkams, akcija netaikoma, o dalyviams, kurie bando pasinaudoti pasiūlymu tokių gaminių atžvilgiu, nebus išmokėta akcijos suma. Jei BSH sužino apie tokį sukčiavimą, ji turi teisę imtis teisinių veiksmų prieš susijusius dalyvius.

 3. Kaip dalyvauti?

3.1.Norėdamas dalyvauti akcijoje, dalyvis privalo nusipirkti Akcijos gaminį akcijos laikotarpiu ir nuo 2020-11-15 iki 2021-01-31 pateikti registraciją (paraišką) pagal toliau pateiktus internetinius nurodymus.

 3.2.Norėdamas pasinaudoti pasiūlymu, dalyvis turėtų imtis toliau nurodytų veiksmų:

 (I) dalyvis privalo parašyti atsiliepimą apie įsigytą Prekės ženklo gaminį adresu https://www.bosch-home.lt/naujoves/cashback-akcijos/idos-skalbykles-cashback;

 (II)  dalyvis bus nukreiptas į kitą puslapį, kuriame bus padėkota už atsiliepimą apie gaminį. Tame pačiame puslapyje dalyvis privalo paspausti nuorodą „Registruoti savo pirkinį čia“ ir ją užpildyti. Tai – nuoroda į pinigų grąžinimo formą.

Formą tvarko mūsų partneris „Benamic Unlimited Company“ (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenis (Kilkenny), Airija), kuris administruoja šios akcijos registraciją ir grąžinamos sumos išmokėjimą;

 (III) pildydamas „Benamic Unlimited Company“ formą, dalyvis privalo užregistruoti įsigytą „Bosch“ gaminį. Dalyvis privalo nurodyti galiojantį gaminio E numerį ir FD numerį, kuriuos galima rasti gaminio durelių viduje. Dalyvis taip pat privalo nurodyti savo mokėjimo arba banko duomenis, įskaitant sąskaitos numerį (IBAN) ir SWIFT kodą. Be to, dalyvis privalo nuskenuoti ir atsiųsti pirkimo (su PVM) kvito arba užsakymo patvirtinimo kopiją;

 (IV) tai padaręs, dalyvis el. paštu gauna pranešimą su patvirtinimu, kad jo registracija buvo gauta. Jei dalyvis negauna patvirtinimo el. paštu per 24 valandas nuo registracijos, jis gali susisiekti su „Benamic Unlimited Company“ el. paštu[email protected].

 3.3.Po to, kai dalyvio registracija (paraiška) buvo gauta ir patvirtinta, „Benamic Unlimited Company“ paruošia tiesioginį grąžinamos pinigų sumos (kaip nurodyta pirmiau pateiktoje lentelėje) BACS pavedimą į dalyvio nurodytą banko sąskaitą.

 3.4. „Benamic Unlimited Company“ stengsis atlikti BACS pavedimą per 28 dienas nuo visiškai užpildytos ir galiojančios registracijos dienos.

3.5. „Benamic Unlimited Company“ neadministruoja pirkimų registracijos, gautos pasibaigus akcijos laikotarpiui arba po 2020 m. vasario 28 d., taip pat registracijos, kuri „Benamic Unlimited Company“ nuožiūra buvo įvertinta kaip neužbaigta arba neįskaitoma.

 4. Informacijos atskleidimas

4.1. Siekdamos užtikrinti šių sąlygų laikymąsi, BSH ir „Benamic Unlimited Company“ pasilieka teisę peržiūrėti registracijas (pranešimus) ir paprašyti papildomos informacijos bei susijusių dokumentų. BSH ir „Benamic Unlimited Company“ pasilieka teisę pašalinti registracijas (pranešimus) ir (arba) dalyvius, jei pažeidžiamos šios sąlygos arba bandoma sukčiauti.

 5. Asmens duomenų tvarkymas

5.1.BSH (J. Balčikonio g. 9, LT-08247 Vilnius) yra registruota Lietuvoje, įmonės kodas 301500883. BSH yra visų asmens duomenų, kuriuos dalyvis pateikia dalyvaudamas šioje akcijoje, valdytoja pagal galiojančius įstatymus ir reglamentus dėl asmens duomenų apsaugos. Visa asmeninė informacija bus tvarkoma BSH ir „Benamic Unlimited Company“ tik šios akcijos valdymo tikslais, įskaitant informacijos teikimą trečiosioms šalims, paskirtoms šiai akcijai administruoti. BSH gali perduoti dalyvių asmens duomenis, jei BSH privalo tai padaryti pagal įstatymus arba teismo sprendimą. Kai dalyvis dalyvauja akcijoje, jo duomenis tvarkome remdamiesi savo teisėtu interesu vykdyti savo įsipareigojimus dalyviams.

 5.2.Dalyvis turi teisę gauti informaciją apie tai, kokius dalyvio asmens duomenis tvarkome ir kaip juos tvarkome. Tai galima padaryti užpildžius šią formą. Dalyvis taip pat turi teisę prašyti ištaisyti tvarkomus asmens duomenis, jei jie yra neteisingi ir turi būti atnaujinti. Tam tikrais atvejais dalyvis turi teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, pvz., jei jie nebėra reikalingi tikslams, kuriems jie buvo renkami, pasiekti. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis el. paštu [email protected]arba sužinokite daugiau apsilankę adresuhttps://www.bosch-home.lt/teisines-pastabos/leidimo-duomenys/kaip-bosch-saugo-jusu-privatuma#tab-navigation.

 6. Taikytina teisė ir jurisdikcija

Tiek, kiek tai leidžia įstatymai, šias sąlygas ir visus iš šios akcijos kylančius ar su ja susijusius ginčus reglamentuoja ir aiškina Švedijos įstatymai, o Švedijos teismai turi neišimtinę jurisdikciją. Kaip vartotojas, dalyvis turi teisę imtis teisinių veiksnių savo gimtąja kalba ir savo vietiniuose teismuose. Dalyvis gali gauti informaciją apie dalyvio teises iš vietos vartotojų teisių apsaugos organizacijos. Šios sąlygos neriboja įstatymuose numatytų dalyvio teisių.