Prekių katalogas

BEKO indaplovių pratęsta garantija

Informacija apie prekes ir akcijas

„BEKO“ pratęstos garantijos kampanijos sąlygos

Gaminiai, dėl kurių rengiama kampanija (toliau – Kampanijos gaminiai arba Gaminiai): „BEKO“ prekės ženklu pažymėtos indaplovės – modeliai, išvardyti kampanijos sąlygose (žr. toliau)

Kampanijos gaminių pirkimo laikotarpis (toliau – pirkimo laikotarpis): 2020-09-14–2020-11-30

Pratęstos garantijosregistracijos laikotarpis (toliau – Registracijos laikotarpis): 2020-09-14–2020-12-21

Kampanijos tinklalapis: www.tavobeko.lt

Kampanijos dalyvis (toliau – Dalyvis): fizinis asmuo, kuris Kampanijos gaminių pirkimo laikotarpiu Kampanijos parduotuvėje įsigijo Gaminį ir jį užregistravo pratęstos garantijos kampanijos tinklalapyje www.tavobeko.lt

Kampanijos organizatorius: RAB „BDF LV“, registracijos numeris 4010103535166, [email protected],

„BEKO“ įgaliotieji aptarnavimo centrai: https://beko.lt/lt/contact/serwis

Draudimo poliso išdavėjas, vykdantis veiklą kampanijos pagrindu (toliau – Draudikas): DB „Compensa Vienna Insurance Group“

Pratęstos garantijos draudimo galiojimo laikotarpis: papildomi 12 mėnesių, atsižvelgiant į Gaminio modelį. Modeliai, kuriems taikomos kampanijos sąlygos ir suteikiama 12 mėn. papildoma garantija, nurodyti toliau. Papildoma garantija įsigalioja po standartinio bendrojo 24 mėnesių garantijos laikotarpio.

El. paštas klausimams ir bendravimui kampanijos tikslais: [email protected]

Bendrosios kampanijos sąlygos:

 •        Pagal kampanijos sąlygas, gaminiai turi būti įsigyti Lietuvos teritorijoje nurodytu pirkimo laikotarpiu nurodytose Kampanijos parduotuvėse;
 •        Dalyvis per 21 dieną nuo Gaminio įsigijimo dienos turi užregistruoti Gaminį Kampanijos tinklalapyje;
 •        Pratęsta garantija įsigalioja tik pasibaigus Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytai bendrajai Gaminio garantijai (2 metų trukmės).
 •        Užsiregistravęs kampanijai ir teisingai užpildęs visus privalomus registracijos laukus Dalyvis gaus patvirtinimo el. pranešimą.
 •        Dalyvis per 30 dienų nuo registracijos dienos gaus iš Draudiko el. paštu siunčiamą draudimo polisą.
 •        Kampanijoje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys.
 •        Registruodamasis kampanijai Dalyvis turi sutikti su kampanijos sąlygomis, patvirtinti, kad visa pateikta informacija yra teisinga, ir sutikti, kad kampanijos tikslais būtų tvarkomi jo duomenys.
 •        Jeigu Gaminys sugenda per pirmuosius 24 mėnesius, kreipiamasi dėl jo remonto vadovaujantis bendrosiomis Gaminio garantijos sąlygomis ir susisiekiama su „BEKO“ įgaliotuoju aptarnavimo centru.
 •        Jeigu Gaminys sugenda Pratęstos garantijos laikotarpiu, kreipiamasi dėl jo remonto vadovaujantis Pratęstos garantijos sąlygomis ir susisiekiama su DB „Compensa Vienna Insurance Group“.
 •        Pratęsta garantija galios tik tuo atveju, jei Dalyvis išsaugos ir galės pateikti Prekės įsigijimo įrodymą (čekį, važtaraštį, kitą sandorį patvirtinantį dokumentą) ir Pratęstos garantijos sertifikatą.
 •        Su Pratęstos garantijos draudimo sąlygomis galima susipažinti:  https://warranty.expert/lithuania/wp-content/uploads/2017/05/2017-06-01-PIRKINIO-DRAUDIMO-TAISYKLE%CC%87S-6-pages.pdf


Pratęsta garantija negalios ir paslaugos nebus teikiamos šiais atvejais:

 •        Jeigu Gaminio modelis arba serijos numeris yra pakeistas, ištrintas arba jo neįmanoma nustatyti.
 •        Jeigu nesilaikoma Gaminio naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų, elementaraus atsargumo arba saugos reikalavimų.
 •        Jeigu Gaminys sugadintas dėl išorinių jėgų poveikio.
 •        Jeigu Gaminys sugadintas dėl netinkamo paties kampanijos Dalyvio vykdyto Gaminio transportavimo arba įrengimo.
 •        Jeigu Gaminys sugadintas dėl neatitikimo valstybiniams elektros energijos, telekomunikacijų ir kabelių tinklo standartams arba dėl kitų išorinių veiksnių.
 •        Jeigu naudojami nestandartiniai maitinimo blokai, nekokybiškos duomenų laikmenos, priedai, eksploatacinės medžiagos.
 •        Jeigu buvo atliktas nesuderintas su Pratęstos garantijos Draudiku Gaminio remontas arba išmontavimas.
 •        Jeigu Gaminys, skirtas asmeniniam arba buitiniam naudojimui, buvo naudojamas pelno gavimo, gamybos arba komerciniais tikslais.
 •        Jeigu Gaminys sugadintas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (potvynio, gaisro ir pan.).

Asmens duomenų tvarkymas:

 •        Kampanijos tikslais tvarkomi ir renkami šie Dalyvio asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.
 •        Kampanijos organizatorius gali naudoti Jūsų asmens duomenis tik gavęs Jūsų išankstinį sutikimą ir laikydamasis teisės aktų, reguliuojančių fizinių asmenų duomenų apsaugą, reikalavimų.
 •        Kampanijos tikslais pateikti kliento duomenys bus perduoti Draudimo poliso išdavėjui.
 •        Daugiau apie Asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir ištrynimą skaitykite Privatumo politikoje.

 

„BEKO“ pratęstos garantijos kampanija: gaminiai, kuriems ji taikoma, ir laikotarpis mėnesiais.

Modeliai, kuriems skiriama papildoma 12 mėnesių garantija

 MODELIS

EAN kodas

SKU kodas

 MODELIS

EAN kodas

SKU kodas

DFN26420W

8690842108433

7658753977

DFN28422X

8690842108662

7658153977

MDFN26431W

8690842361920

7698563977

DFN28423X

8690842132742

7650253977

DFN26420X

8690842108488

7657753977

DFN28430W

8690842108471

7658653977

MDFN26431X

8690842299490

7674353977

DFN28430X

8690842108464

7658553977

DFN26422W

8690842132537

7650853977

DFN38530X

8690842190469

7644063977

DFN26422X

8690842132568

7650753977

DFS05013S

8690842186516

7648863935

DFN28422W

8690842108648

7658353977

DVS05024S

8690842392467

7680953935

DFS05013W

8690842186356

7649263935

DIN26422

8690842153709

7670863977

DVS05024W

8690842392269

7680453935

DIN28421

8690842109799

7656753977

DFS26024W

8690842186660

7648463935

DIN28422

8690842109737

7657053977

DFS26024X

8690842187506

7646863935

DIN28423

8690842109980

7656453977

DFS28123W

8690842209451

7612363935

DIN28424

8690842152382

7670963977

DFS28123X

8690842209437

7610563935

DIN28425

8690842158346

7662862677

DFS28131X

8690842186790

7648063935

DIN28430

8690842108495

7657553977

DIN24310

8690842180019

7652563977

DIN28431

8690842111013

7655753977

DIN25411

8690842163128

7662363977

DIN28433

8690842132667

7650553977

DIN26410

8690842137020

7647053977

DIN28434

8690842158353

7663263977

DIN26421

8690842108631

7658453977

DIN48530

8690842252426

7680163977

DIN36430

8690842379666

7699363977

DIS25010

8690842186547

7648763935

DIS35025

8690842392542

7681353935

DFS05011W

8690842018428

7622683955

DIS25011

8690842186622

7648563935

DIN14210

8690842043659

7627852042

DIS35023

8690842391774

7680153935

DFS28030X

8690842199370

7631563935

DIS26021

8690842187339

7647163935

DFN16410X

8690842136931

7648853977

DIS26120

8690842198908

7631863935

DFN16410W

8690842136863

7648953977

DIS28023

8690842187667

7646763935

DFN28432X

8690842161230

7665663977

DIS28120

8690842187773

7646563935

 

 

 

DIS28122

8690842209024

7609363935