Prekių katalogas

Bosch indaplovių akcija

AB „BSH Home Appliances“ Vilniaus filialo sąlygos dėl pinigų grąžinimo už „Bosch“ indaploves „Zeolith“

 

1. Akcijoje dalyvaujantys subjektai

1.1.  Organizatorius

Šios akcijos organizatorius yra AB „BSH Home Appliances“ Vilniaus filialas (BSH), J. Balčikonio g. 9, LT-08247 Vilnius (organizatorius toliau vadinamas Organizatoriumi).

 

1.2.  Prekės ženklas

Ši akcija taikoma 2.2.1 punkte išvardytiems prekės ženklo „Bosch“ gaminiams (toliau – Prekės ženklas).

 

 

2. Apie akciją

2.1. Dalyviai

 

2.1.1. Visi dalyviai turi būti vyresni nei 18-os metų amžiaus. Platintojams, perpardavėjams ir per BSH prekiaujančiam personalui akcija netaikoma ir jie negali dalyvauti savo klientų vardu.

 

2.1.2. Laikoma, kad dalyvaudamas šioje akcijoje, dalyvis sutinka su šiomis sąlygomis.

 

2.2. Akcijos gaminiai, geografinė apimtis ir laikotarpiai

 

2.2.1. Ši akcija galioja tik perkant „Bosch“ gaminį iš akcijoje dalyvaujančio mažmenininko su tokiais modelių numeriais: SBV88UX36E, SMV88UX36E, SMV88TX46E, SMV88PX00E, SMV68MX05E, SBV68MX05E, SBE67MX03E, SMV68TX06E, SBV67TD00E, SMV67TD00E, SMV67MD01E, SPV66TX01E, SPE66TX05E, SMU46CW00S, SMU46CI00S, SMP69M12SK, SMP69M15SK, SMU67TS05S, SMU67MS04S, SMU67MW04S, SMU67TW01S, SMV46CX07E, SMU46FI01S (Akcijos gaminiai).

 

2.2.2. Akcija vyksta nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. liepos 31 d. (Akcijos laikotarpis) ir taikoma tik tiems gaminiams, kurie buvo įsigyti šiuo laikotarpiu. Registracijos turi būti pateiktos Organizatoriui iki 2020 m. rugpjūčio 15 d. vidurnakčio, o pakeitimus galima daryti iki 2020 m. rugpjūčio 30 d. Organizatorius nepriims jokių vėliau gautų registracijų.

 

2.2.3. Akcija vykdoma tik akcijoje dalyvaujančių mažmenininkų parduotuvėse, todėl tik akcijoje dalyvaujantys mažmenininkai turi oficialią reklaminę medžiagą.

 

2.2.4. Dalyviai gali susigrąžinti pinigus tik už įsigytą 2.2.1 punkte nurodytą gaminį. Be to, vienas privatus asmuo pasiūlymu pasinaudoti gali tik vieną kartą.

 

2.3. Apie akciją

 

2.3.1. Kai dalyvis įsigyja naują 2.2.1 punkte nurodytą gaminį ir prisiregistruoja akcijos interneto svetainėje https://www.bosch-home.lt/naujoves/cashback-akcijos/zeolith-indaploves-cashback, jis gauna pinigų sumą už gaminį, kurią Organizatorius siūlo pagal šią lentelę:

 

Modelio numeris

Serija

Grąžinama suma, EUR

SBV88UX36E

Serija 8

50 €

SMV88UX36E

Serija 8

50 €

SMV88TX46E

Serija 8

50 €

SMV88PX00E

Serija 8

50 €

SMV68MX05E

Serija 6

40 €

SBV68MX05E

Serija 6

40 €

SBE67MX03E

Serija 6

40 €

SMV68TX06E

Serija 6

40 €

SBV67TD00E

Serija 6

40 €

SMV67TD00E

Serija 6

40 €

SMV67MD01E

Serija 6

40 €

SPV66TX01E

Serija 6

40 €

SPE66TX05E

Serija 6

40 €

SMP69M12SK

Serija 6

40 €

SMP69M15SK

Serija 6

40 €

SMU67TS05S

Serija 6

40 €

SMU67MS04S

Serija 6

40 €

SMU67MW04S

Serija 6

40 €

SMU67TW01S

Serija 6

40 €

SMU46CW00S

Serija 4

30 €

SMU46CI00S

Serija 4

30 €

SMV46CX07E

Serija 4

30 €

SMU46FI01S

Serija 4

30 €

 

Kviečiame dalyvius susipažinti su šiomis sąlygomis bei nurodymais, kad daugiau sužinotų apie dalyvavimo sąlygas. Žinoma, dalyviai maloniai kviečiami susisiekti su BSH tais atvejais, kai turi klausimų apie dabartinį pasiūlymą.

 

2.3.2. Ši akcija negalioja kartu su kitomis Organizatoriaus arba akcijoje dalyvaujančių mažmenininkų pinigų grąžinimo akcijomis. Be to, ši akcija negalioja kartu su kitais pasiūlymais.

 

2.3.4. Akcijos gaminiams, kurie grąžinami (ir neturi trūkumų) akcijoje dalyvaujantiems mažmenininkams, akcija netaikoma, o dalyviams, kurie bando pasinaudoti pasiūlymu dėl tokių gaminių, nebus išmokėta akcijos suma. Jei BSH sužino apie tokį sukčiavimą, ji turi teisę imtis teisinių veiksmų prieš susijusius dalyvius.

 

3. Kaip dalyvauti?

3.1. Norėdamas dalyvauti akcijoje, dalyvis privalo nusipirkti Akcijos gaminį akcijos laikotarpiu ir nuo 2020-06-01 iki 2020-08-15 pateikti pranešimą pagal toliau pateiktus internetinius nurodymus.

 

3.2. Norėdamas pasinaudoti pasiūlymu, dalyvis turėtų imtis toliau nurodytų veiksmų:

 

(I) dalyvis privalo užregistruoti savo įsigytą Prekės ženklo gaminį adresu https://www.bosch-home.lt/naujoves/cashback-akcijos/zeolith-indaploves-cashback;

 

(II) apsilankęs adresu https://www.bosch-home.lt/naujoves/cashback-akcijos/zeolith-indaploves-cashback, dalyvis privalo paspausti mygtuką „Registruoti savo pirkinį čia“. Tai – nuoroda į pinigų grąžinimo formą. Formą tvarko mūsų partneris „Interpay Sales Promotions“ (IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenis (Kilkenny), Airija), kuris administruoja šios akcijos registraciją ir grąžinamos sumos išmokėjimą;

 

(III) pildydamas „Interpay Sales Promotions“ formą, dalyvis privalo užregistruoti įsigytą „Bosch“ gaminį. Dalyvis privalo nurodyti galiojantį gaminio E numerį, kurį galima rasti gaminio durelių viduje. Dalyvis taip pat privalo nurodyti savo mokėjimo arba banko duomenis, įskaitant sąskaitos numerį (IBAN) ir SWIFT kodą. Be to, dalyvis privalo nuskenuoti ir atsiųsti pirkimo (įskaitant PVM) kvito arba užsakymo patvirtinimo kopiją;

 

(IV) tai padaręs, dalyvis el. paštu gauna pranešimą su patvirtinimu, kad jo registracija buvo gauta. Jei dalyvis negauna patvirtinimo el. paštu per 24 valandas nuo registracijos, jis gali susisiekti su „Interpay Sales Promotions“ el. paštu [email protected].

 

3.3. Po to, kai dalyvio registracija buvo gauta ir patvirtinta, „Interpay Sales Promotions“ paruošia tiesioginį grąžinamos pinigų sumos (kaip nurodyta pirmiau pateiktoje lentelėje) BACS pavedimą į dalyvio nurodytą banko sąskaitą.

 

3.4. „Interpay Sales Promotions“ stengsis atlikti BACS pavedimą per 28 dienas nuo visiškai užpildytos ir galiojančios registracijos.

 

3.5. „Interpay Sales Promotions“ neadministruoja pirkimų registracijos, gautos pasibaigus akcijos laikotarpiui arba po 2020 m. rugpjūčio 15 d., taip pat registracijos, kuri „Interpay Sales Promotions“ nuožiūra buvo įvertinta kaip neužbaigta arba neįskaitoma.

 

4. Informacijos atskleidimas

4.1. Siekdamos užtikrinti šių sąlygų laikymąsi, BSH ir „Interpay Sales Promotions“ pasilieka teisę peržiūrėti pranešimus ir paprašyti papildomos informacijos bei susijusių dokumentų.

 

5. Asmens duomenų tvarkymas

5.1. BSH (J. Balčikonio g. 9, LT-08247 Vilnius) yra registruota Lietuvoje, įmonės kodas 301500883. BSH yra visų asmens duomenų, kuriuos dalyvis pateikia dalyvaudamas šioje akcijoje, valdytoja pagal galiojančius įstatymus ir reglamentus dėl asmens duomenų apsaugos. Visa asmeninė informacija bus tvarkoma BSH ir „Interpay Sales Promotions“ tik šios akcijos valdymo tikslais, įskaitant informacijos teikimą trečiosioms šalims, paskirtoms šiai akcijai administruoti. BSH gali perduoti dalyvių asmens duomenis, jei BSH privalo tai padaryti pagal įstatymą arba teismo sprendimą. Kai dalyvis dalyvauja akcijoje, jo duomenis tvarkome remdamiesi savo teisėtu interesu įvykdyti savo įsipareigojimus dalyviams.

 

5.2. Dalyvis turi teisę gauti informaciją apie tai, kokius dalyvio asmens duomenis tvarkome ir kaip juos tvarkome, užpildydamas šią formą. Dalyvis taip pat turi teisę prašyti ištaisyti mūsų tvarkomus asmens duomenis, jei jie yra neteisingi ir turi būti atnaujinti. Tam tikrais atvejais, dalyvis turi teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, pvz., jei jie nebėra reikalingi tikslams, kuriais jie buvo renkami, pasiekti. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis adresu [email protected] arba sužinokite daugiau apsilankę adresu https://www.bosch-home.lt/teisines-pastabos/leidimo-duomenys/kaip-bosch-saugo-jusu-privatuma#tab-navigation.

 

6. Taikytina teisė ir jurisdikcija

Tiek, kiek tai leidžia įstatymai, šias sąlygas ir visus ginčus, kylančius iš šios akcijos ar su ja susijusius, reglamentuoja ir aiškina Švedijos įstatymai, o Švedijos teismai turi neišimtinę jurisdikciją. Kaip vartotojas, dalyvis turi teisę imtis teisinių veiksnių savo gimtąja kalba ir savo vietiniuose teismuose. Dalyvis gali gauti informaciją apie dalyvio teises iš vietos vartotojų teisių apsaugos organizacijos. Šios sąlygos neriboja įstatymuose numatytų dalyvio teisių.